породи:
ПОРОДИ ЗАЙЦИ(Leporidae)
Породообразуването е започнало с одомашняването на зайците,но се е развило особено силно през ХІХв.Създадени са над 60 породи зайци,от които широко разпространение са получили само 10-15,които се отличават с ценни стопански качества.

Ценните биологични качества на зайците-кратка бременност,висока плодовитост,интензивност на растеж и скорозрелост,ниско съдържание на холестерин и мазнини в месото и високо съдържание на лесноусвоими от човека белтъчини,ги правят ценен източник на диетично месо.
Високите топлоизолационни,технологични и естетични качества на заешките кожи,обуславят търсенето им във финната кожухарска промишленост.
Породи за месо.

Към тази група се отнасят породите с голяма едрина на  тялото.Зайците от тези породи са едни от най-къснозрелите.Използват се за разплод на 8-10 мес.възраст,а са годни за клане след 4-5 мес.,но при интезивно отглеждане на 3-3,5 мес.възраст.Имат добре развита мускулатура и костна система.Характерни за тях са типични месодайни форми.


Породи за месо и кожи.

Към тази група се отнасят много породи.Характерно за тях е,че се аклиматизират лесно и са широко разпространени.Една част от породите зайци имат телосложение, скорозрелост,интензивност на растеж в млада възраст,оползотворяване на фуражите,плодовитост и млечност близка до тази на месодайните породи.Породи това те се използват в някои страни за производство на младо заешко месо(бройлери).Кожите им са с гъста ,а при някои и с ориганално оцветена космена покривка.


Породи за кожи.

Към породите за кожи се отнасят породите, при които кожата е основна продукция.При развъдно подобрителната работа главно внимание е обърнато за подобряване качеството на кожата и на космената покривка.

Породи за пух.

Основният вид продукция,която се получава от породите за вълна е, заешкият пух.Рандеманът на заешката вълна е доста висок,тъй като количеството на серея е много малко(0,75-1,5%).


Див заек
Породи зайци
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
*Нови породи в сайта

Белгийски заек(Belgian Hare)


Всички породи: