·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Френски кочоват(French Lop)
   Към тази група се отнасят зайци,които са създадени като декоративни животни, но заедно с това са били селекционирани и ценни стопански качества и са се оформили като едри животни за месо.
    Отличителни черти на френските кочовати зайци са дългите и клепнали встрани уши и своеобразна форма на главата. Дължината на ушите е средно 38 - 45см, в най-широката част 8-10см.Главата е груба, с широко чело, изпъкнала профилна линия и силно развита долна челюст. Прилича много на главата на коч, откъдето са получили и наименованието си. Имат по-голямо, широко и закръглено тяло. Живата маса на възрастните животни е 5,5 - 6,5кг, а отделни индивиди достигат 9 - 12кг. Месото се отличава с високи вкусови качества.
    У нас френски кочовати зайци са кръстосвани с различни породи и най вече с белия великан.


Френски кочоват(French Lop)
Френски кочоват(French Lop)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.