породи:
КОКОШКИ(Gallus)

Породи и хибриди кокошки за яйца.

Смята се че,кокошките произхождат от род Gallus,към него спадат 4 вида диви кокошки,от които се срещат и днес в Южна Азия.Банкивската кокошка е одомашнена преди повече от 5000г.
Развъжданите породи в света ,се различават по форма,цвят и продуктивни признаци.
Кокшките от породите за яйца имат сравнително ниска маса,дълго тяло и дълги крака.Костите им са тънки,но здрави.Гребенът е прост листовиден,голям,при петлите изправен,а при кокшките най-често леко клюмнал.Тялото гледано отстрани е правоъгълно.Птиците имат жив темперамент,интензивна обмяна на веществата и висока оплодяемост на яйцата.Снасят яйца с предимно бяла  черупка.Подходящи са за използване в големи промишлени птицекомбинати.
ПАТИЦИ(Anas domestica)

Дивият родоначалник на домашната патица е крявката или мартенската плувка.Одомашняването на патицата е започнало в Китай.Нямата(турската)патица произхожда от южна африка,където и сега е разпространена в диво състояние.
Патиците са едни от най-скорозрелите.На 49-52дневна възраст достигат 2-2,5кг.Месото на угоените патета има много добри вкусови качества.Поради тази особеност патиците са разпространени в много страни на почти всички континенти.У нас не са широко разпространени.
ГЪСКИ(Anseridae)

Домашната гъска произхожда от дивата сива гъска,която се среща в умерените зони на Европа и Азия в поречията на блатата.Тя е прелетна птица,която лесно се опитомява.Одомашнени са преди около 4000г. в Близкия изток и Южна Европа.
Гъските се отглеждат предимно за получаване на месо и черен дроб.
Във Франция и цяла Западна Европа  гъските се радват на особена кулинарна почит не толкова заради месото, колкото заради вкусния им черен дроб, известен още като foie gras, което ще рече мазен дроб.У нас  гъски винаги са красяли селските дворове, но интересът към промишленото им угояване се заражда през 60-те години. Тогава от Франция са внесени специални породи гъсета, а през 1960 година са изнесени първите 600 кг. гъши дроб за западни пазари. През 1968 г. цифрата стига 116 тона.
Характерна особеност на птиците е тяхната ранозрелост,която се изразява с бърз растеж и развитие на организма.Голямото стопанско значение на птицевъдството се обуславя от редица полезни биологични качества на основните видове селскостопански птици-кокошки,пуйки,патици,гъски и др.Домашните птици са клас животни, тясно свързани с човека. Използват се за месо, яйца, перушина, кожи (щраус).
ПОРОДИ  ПТИЦИ(Poultry)
Породи кокошки за комбинирано използване.

Птиците от тези породи се отличават със сравнително масивно,дълбоко и широко тяло и плътно оперение  с различен цвят.Гръдната кост е права сравнително дълга и добре замускулена.Краката са средно високи,неоперени и предимно с жълт цвят.Гребенът обикновено е прост и неособено голям,а менингушите са червени.
Въз основа на продължителна селекционна работа от тези породи са създадени изходни линий за получаване на  високопродуктивни стокови хибриди  за яйца с кафяв цвят на черупката.
Породи и хибриди кокошки за месо.

Към породите за месо принадлежат изключително тежките породи специализирани за производство за месо.
Характерна особеност при тях е отличната им замускуленост,особено на гръдната кост и бедрените кости.Гърдите са широки, дълбоки- т.нар. орлови гърди.Темпераментът е спокоен,оперението предимно бяло.Носливостта е сравнително ниска.
ПУЙКИ(Meleagris gallopavo)

Селскостопанската пуйка произхожда от дивата,която още се среща в Америка.Одомашнена е в Мексико дълго време преди Америка да бъде открита от европейците.
Пуйките са най-едрите и с най-вкусно месо селскостопански птици.Освен това се отличават с отлична оплодяемост и много добра люпимост на яйцата.В нашата страна има много добри условия за развитие на пуйковъдство.
Gallus Bankiva
Породи птици
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
Всички породи: