·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Бял пухов заек(Fluffy white)
   Създаден е в бившия СССР през 1957г.Получен е чрез поглъщателно кръстосване на местните нископродуктивни зайци(щипанци) с ангорски зайци.
   Белите пухови зайци имат закръглена глава с немного дълги правостоящи уши, някои завършващи с кичурчета. Гърдите не са дълбоки, липсва кожна гънка(гердан) и мускулести крака.Зайците са с бял цвят на космената покривка, масивно тяло и здрава конституция.
   Средната жива маса на възрасните животни е 4 - 4,6кг, дължина на тялото 54см и обхват на гърдите 34см.Скорозрелостта и оползотворяването на храната са добри.Среднодневният прираст на малките е 19,5гр.
   Средния вълнодобив на мъжките зайци е 485г, а на женските - 420г.Минималната пухова продуктивност на мъжките и женски от елитния клас е 500 и 450гр.

ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Бял пухов заек(Fluffy white)
не са дълбоки, липсва кожна гънка(гердан) и мускулести крака.Зайците са с бял цвят на космената покривка, масивно тяло и здрава конституция.
   Средната жива маса на възрасните животни е 4 - 4,6кг, дължина на тялото 54см и обхват на гърдите 34см.Скорозрелостта и оползотворяването на храната са добри.Среднодневният прираст на малките е 19,5гр.
   Средния вълнодобив на мъжките зайци е 485г, а на женските - 420г.Минималната пухова продуктивност на мъжките и женски от елитния клас е 500 и 450гр.

Бял пухов заек(Fluffy white)
оползотворяването на храната са добри.Среднодневният прираст на малките е 19,5гр.
   Средния вълнодобив на мъжките зайци е 485г, а на женските - 420гр.Минималната пухова продуктивност на мъжките и женски от елитния клас е 500 и 450гр.