·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Бял новозеландски(New Zealand White)
   Създаден е в началото на нашето столетие в САЩ(щата Калифорния). По цвета на космената покривка са обособени три разновидности:бяла, черна и червена. Най-широко разпространени са зайците с бяло оцветяване.
  Белите новозалански зайци имат добре развити месни форми - средно дълго и закръглено тяло, добре развита задна част, широки лопатки, добре замускулена, къса и силна шия, широк месест гръб. Цветът на космената покривка е чисто бял. Очите и ноктите на краката са розови, а живата маса на възрастните зайци - 4,5 - 5,0кг. Зайкините се отличават с голяма скорозрелост, плодовитост и висока млечност. Използуват се за разплод на 4,5 - 5 месечна възраст. Раждат обикновено по 8 - 10 зайчета, а спокойно отглеждат по 8  от тях. В млада възраст зайчетата растат интензитивно и на 56 - 60-дневна възраст достигат 1,8 - 2,1кг, а на 90-дневна - 2,5 - 3,0кг. Белият новозеландски заек с успех се използува за производство на младо заешко месо.
    В нашата страна бели навозеландски зайци са внесени за пръв път през 1970г. Широко разпространени са в обществените и в личните стопанства.

Бял новозеландски(New Zealand White)
Бял новозеландски(New Zealand White)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.