породи:
линкове:
ПОРОДИ БИВОЛИ(Bubalus)
Биволите са по-ниско продуктивни от говедата,но оползотворяват по-добре от всички селскостопански животни грубите и малоценните фуражи и са отлично приспособени към пресечени,блатисти,топли и влажни райони.Тяхната работоспособност е 50% по-висока от тази на говедата ,по-икономични са от тях , биволското мляко превъзхожда кравето по калорийност и хранителна стойност.
По-устойчиви са от говедата на различни заболявания(туберкулоза,пироплазмоза,бруцелоза и някои вътрешни паразити,които се срещат в мочурливи места).
Съществуват две групи биволи:Див Азиатски бивол и Див Африкански бивол.
Биволът е одомашнен сравнително по-късно в Северна Индия и Южен Китай,откъдето е проникнал в долината на Нил,средиземноморските страни и Балканския полуостров.
Див Воден Бивол
Биволовъдство в България.

В миналото се е развъждал местен бивол от средиземноморски тип,като работно животно и за теглителна сила.Комбинираното ползвателно направление-за работа   месо и мляко е задоволявало елементарните нужди на населението.
Селекцията за създаване на по-млечен тип български бивол е започнала 20-30г. след Освобождението.
Породи биволи
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.