породи:
линкове:
   Анатомичните и физиологичните особености на половата система на зайците обуславят и някои особености в размножителния процес. В зависимост от скорозрелостта на породата зайкините стават годни за разплод на различна възраст -
Развъждане на зайци
от къснозрелите породи се използуват за разплод на 7-8 месечна възраст, от средно скорозрелите - на 6 - 7,а  най-скорозрелите  на 4,5 - 5-месечна възраст.
   При зайците няма сезонност в размножителния процес. Зайкинята лесно се запложда, когато е разгонена. Съешаванията се извършват в клетката на мъжкия, а не обратното. Краят на съешаването се отбелязва с това, че заекът пада настрана и издава специфичен звук (стон). Веднага след това зайкинята се отделя от клетката на мъжкия. При ежедневно използуване заекът може да покрива не повече от две зайкини на ден. Натовареността на младия заек, който се използува за пръв път за разплод, се увеличава постепенно. В началото той покрива 1-2 зайкини на седмица и в продължение на 2-3 месеца достига пълна натовареност - 2 зайкини на ден. В зайцевъдството се използува контролната скачка, която се извършва след 5 дни.
   При зайкините се среща т. Нар. Лъжлива бременност. Тя обикновенно продължава 17 дни. Зайкиня, която покаже неколкократно лъжлива бременност, се бракува. Наблюдават се случаи и на лъжлива разгоненост. Тогава зайкинята е бременна, но пак допуска мъжкия за съешаване.
   За установяване на бременността се използува широко палпацията на ембрионите през коремната стена на зайкинята. Чрез палпиране може да се определи бременността 13 - 16 дни след покриването. Средната продължителност на бременността при зайкините е 30 дни (28-33).
   В клетката на бременната зайкиня 4 - 5 дни преди очакваното раждане се поставя сандъчето гнездо, две трети от което се напълва със ситна слама или сено. Един-два дни преди раждането зайкинята оскубва пух от гръдно-коремната си част и прави гнездото, в което ражда малките. Ражданията обикновено протичат през нощта или през ранните сутрешни часове. Нормално те протичат за 20-30 минути.
   Понякога се раждат много зайчета и зайкинята не може да ги изхрани. Тогава част от зайчетата се поставят под друга зайкиня. Преместването трябва да се извърши внимателно.
   Бозайният период при зайчетата има различна продължителност - 28 до 56 - 60 дни. Най-широко се практикува и се препоръчва зайчетата да се отбиват на 45-дневна възраст, а при промишлено отглеждане - на 28-дневна. Отбиването може да се извърши до няколко начина: 1. Чрез отбиване на цялото зайчило едновременно. 2. Чрез отделяне на зайкинята майка от зйчетата и периодичното и връщане при тях в продължение на няколко дни. 3. Чрез отбиване първо на едрите и добре развити зайчета, а след 2-3 дни и на по-слабите.
   При досегашния традиционен начин на отглеждане зайците се използуват за разплод 4 години, а при промишлено отглрждане --2 години.

Отглеждане на зайци
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.