породи:
линкове:
   При овцете половата зрелост настъпва на около 7 - 8 месечна възраст. Върху настъпването на половата зрелост влияят много фактори. Породата  е един от тези фактори. Има породи (Романовска), при които половата зрелост настъпва на 5-месечна възраст.
Развъждане на овце
При каракулските овце тя настъпва на около 8-месечна възраст.
Месодайните породи са скорозрели, а мериносовите - къснозрели.
При овцете и козите развъдната зрелост настъпва на 16 - 18-месечна възраст. При някои породи овце, каквито са например английските месодайни, стопанската зрелост настъпва по-рано - на 10 - 12-месечна възраст. На такава възраст се използуват и мъжките животни.
  При първото заплождане масата на женските животни трябва да е най-малко 75% от масата на възрастните овце от същата порода.
  Признаците на размърляност при овцете се изразяват в увеличаване и зачервяване на външните полови органи и в изтичане на слузеста течност, която към средата на размърлянето и с настъпването на овулацията става по-тъмна и лепкава. В този момент се постига най-висока заплодаемост. Размърляната овца търси и допуска коча. Ако овцата не се заплоди при първото размърляне, след 16 - 18 дни се размърля отново.
  Размърлянето при овцете има сезонен характер. Обикновено то се явява през есента. Има обаче породи овце, при които размърляността няма сезонен характер. Тези породи се наричат полициклични. Такава е Романовска, Дорсет-хорн и др.Полицикличността е много удобна за промишленото овцевъдство, понеже създава възможност да се планира агнето в удобно време и да се увеличава броя на агнетата.
  Овцете се осеменяват естествено и изкуствено.
  Естествено осеменяване се провежда предимно в стоковите ферми. В началото на кампанията в стадата се пускат кочове, които покриват размърляните овце. Това е т. нар. произволна случка, при която кочовете се изтощават много бързо и се съкращава периодът на използуването им като разплодници.
  В уедрените ферми най-подходящ за заплождането на овцете е методът на изкуственито осеменяване.
  При изкуственото осеменяване половата дейност на кочовете може да се регулира правилно. На един коч се предвиждат 300 - 400 овце за период 45 дни. В рамките на един ден от един коч може да се вземе 3 - 4 пъти сперма.
  При овцете бременността продължава средно 150 дни и варира между 148 - 152 дни. Това е период на голямо физиологично напрежение, през което овцете се нуждаят от големи грижи и от пълноценно хранене. Трябва да се положат грижи за нормално износване на всички плодове, за да се получат максимален брой агнета.
  Продължителността на бременността зависи от броя и от пола на приплодите, от условията на хранене и на отглеждане, от възрастта и здравословното състояние на майката и др. При мъжки плод бременността продължава 1 - 2 дни повече. Близнаците се раждат също 1 - 2 дни по-късно.
  Плодовитостта зависи  на първо място от породата. Известни са многоплодните породи овце Финландски ландрас, Романовска, Дорсет-хорн и др., които раждат обикновенно по 3 агнета. Не са малко и случаите на раждане по 4 - 5 агнета.

Отглеждане на овце
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.