породи:
линкове:
Холщайн-фризийско говедо(Holstein)
   Черношареното холандско говедо е било внесено в Америка за първи път през 1621-1625г. и по късно през1861-1875г. и през 1905г. Благодарение на дългогодишната целенасочена  развъдно-подобрителна работа в САЩ и Канада е създадена най-високомлечната порода Холщайн-фризийската.  
  
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
Холщайн-фризи(Red Holstein cattle)
Холщайн-фризи(Red Holstein cattle)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Холщайн-фризи(Holstein)
Селекцията е била провеждана главно в  направлението за мляко, като не се обръщало особено внимание на маслеността, а на млечната продуктивност.Холщайн-фризийското говедо се отличава от Европейското черношарено с по-голямата едрина, по-здравите крака и копита, по-добре развитото виме.Главата е дълга и висока, тясна и суха.Шията е тясна и дълга.Холката е висока ,остра и дълга.Гърбът и поясницата са слабо замускулени.Крайниците са дълги и слаби, със здрави копита.Вимето е обемисто.Цветът на космената покривка е черно-шарен.Цветът не е бил обект на селекцията.Срещат се животни с червеношарен цвят, известни като червен холщайн.Холщайн-фризийското говедо е най-едрото от породите говеда за мляко.Кравите тежат 680-700 кг, а биците-900-1200 кг.През 1993г млечната продуктивност на 4,119,544 контролирани крави е 8 538кг,с 3,66%масленост и 3,20% белтък.
   Всички световни рекорди за млечност принадлежат на тази порода.
Холщайн-фризи(Holstein cattle)
Холщайн-фризи(Holstein cattle)