породи:
линкове:
Айршир(Ayrshire)
   Създадена е в Югозападна Шотландия в графство Айршир чрез кръстосване на местни крави с черношарени бици.Айрширът е добре изразен тип за мляко,с добро телосложение и с отлично оформено коремно виме, което се смята за еталон на виме по форма , големина, разположение на цицките, подходящи за
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
Айршир(Ayrshire)
Айршир(Ayrshire)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
машинно доене.Породата се използва като коректор на породите с неравномерно и неподходящо за машинно доене виме.Цветът на космената покривка е бял с махагоновокафяви или червено-кафяви петна по различни части на тялото.
   Айрширът спада към средно едрите породи за мляко.Кравите тежат 480-520кг, а биците-700-800кг,на новородените телета 28-35кг.Кланичният рандеман варира от 50 до 60%. Средната млечност е 3600-4000кг. с 3,8-3,9% масленост.
Айрширът е разпространен в САЩ, Канада, Нова Зеландия и в Европа - в скандинавските страни.
Айршир(Ayrshire)