породи:
линкове:
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       

(със съкращения от Хигиена на Млякото и Млекодобива, издание на Българо-Швейцарска Фондация за Развитие на устойчиво земеделие в България)


Мастити


1. Възникване, причини, видове

Възпалението на млечната жлеза при дойните животни се нарича мастит и е резултат от проникването на болестотворни микроорганизми през цицковия канал във вътрешността на жлезата. Рядко бактерийте попадат във вимето с кръвта (туберкулоза, шап и др.).


При възпаление рязко се увеличава броят на бактериините клетки, на белите кръвни клетки и на умъртвените епителни клетки. Всички те попадат във млякото и при Шалм-теста се отчита увеличение повече от 250 000 (нормално състояние) в 1 милилитър мляко. Промените в клетъчния състав на млякото и външно видимите промени - подуване, зачервяване, парене, болезненост са признаци, които показват категорично наличието на мастит.

Маститите могат проникват през цицковия канал и могат да бъдат клинични (явни) мастити или субклинични (скрити) мастити. При първите, млякото е променено видимо и на вкус, като реагира положително на Шалм-теста При вторите, млякото изглежда нормално и реагира положително на Шалм-теста, като има опастност от втвърдяване, жлезата е твърда и суха и може да бъде загубена необратимо.


2. Мастити - предпазни мерки

Целта е да се поддържа броят на клетките под 200 000 в 1 мл. мляко.

·       Първите струйки мляко да се доят в каничка с черна мрежа;

·       Почиствайте вимето с хартиена салфетка за еднократна употреба;

·       Сух масаж на вимето - за да се избегне риска от пренасянето на микроби върху здравите четвъртини чрез ръцете на дояча не се масажира вимето предварително и никога не се мокрят цицките с мляко;

·       При доене оставете млякото спокойно да тече и не притеснявайте кравата;

·       Поставяйте чашките веднага след масажа;

·       поставте ги внимателно и избягвайте засмукването на въздух;

·       Доиздояването на бъде кратко (максимум 30 секунди), натиснете надолу и напред колектора и масажирайте всяка четвъртинка; избягвайте засмукването на въздух;

·     Най-необходимата процедура - потапяне на цицките в 33% разтвор на “Дезинфект Г” (фирма “Йод”-София), веднага след свалянето на чашките, след всяко доене и на всяка крава;

·       Доилна машина - чиста и изправна, като се контролира периодично от специалист;

·       Хигиена - чисто виме, чист обор, чиста постелка, чисти ръце, пушенето забранено;

·       Да няма грубо отношение към животното или да се смущава от кучета, котки и др.;

·       Условия за животните - животното трябва да ляга и става лесно; вимето не трябва да опира на ръба на леглото (в 90% от случаите кравите сами нараняват вимето си), като задните крака на животните не трябва да бъдат накрая на леглото;

·       Здравословен микроклимат в обора - добро проветрение без течение, добра осветеност, да се избягва преотоплен обор;

·       Селекция на млечната жлеза - да бъде прибрана, да не е провиснала за да няма наранявания, къси цицки добре поставени;

·       Добро познаване на стадото за своевременно откриване на мастити - изследвайте кравите с Шалм-тест всеки месец, 7 дни след отелването, преди пресушаването, преди закупуване на животно, пред продавача или може и по-често ако броят на клетките не е нормален;

·       При пресушаване използвайте ефикасни препарати, доставени Ви от Вашия ветеринарен лекар и спазвайте предписанията;

·       Контролирайте състоянието на млечната жлеза - записвайте Вашите наблюдения, реакциите на Шалм-теста, лечението и препаратите и т.н.;

·       Спазвайте нормите за хранене и съотношенията между енергия, азотосъдържащи вещества, минерални соли, витамини.


3. Мастити - лечение

С помощта на Вашия Консултант намерете и отстранете причините, които предразполагат към мастит. 

С помощта на Вашия Ветеринарен Лекар лекувайте болните четвъртини или болното животно, направете ако е необходимо План за лечение след антибиотикограма. По време на лактация да се реагира навреме на заболяването, да се спазват предписаните дози, да не се пресушават неизлекувани животни.

Елиминирайте чрез бракуване възможно най-бързо всички крави от стадото с хроничен мастит.

Стадото е оздравено благополучно, когато в продължение на 1 година не се открие и лекува мастит.


4. Лекарствени средства

Ако по време на лактационния период, който при кравите е около 300 дни животното заболее, в краен случай то може да бъде лекувано с конвенционални лекарствени средства. След това обаче, в организма на животното лекарството се отделя навън по три начина: с урината, фекалиите и с млякото.

Във всички случаи млякото, в което има остатъци от лекараствени средства е вредно и опасно за човека !

Всяка фирма-производител на лекарствени средства е длъжна да изписва върху опаковката им карантинния срок за мляко и месо. Карантинен срок означава времето след последното третиране на животното, през което време месото или млякото не са годни за консумация от човека, или времето за което активното вещество на препарата ще се разпадне до безопастни за хората количества.


Таблица 3. Карантинни срокове за мляко на по-често използваните антибиотици и противопаразитни средства (в дни).


 
 
 
 
 

   


Хигиена на Млекодобива
Забележка: В биологичното животновъдство, антибиотиците се използват само в краен случай когато други природни средства или хомеопатични лекарства не могат да помогнат или с цел спасяване живота на кравите, овцете и др Тогава карантинния срок, указан по-горе, се удвоява с цел гарантирането пред потребителите, че в млякото, млечните и месни произведения няма остатъчни количества от тези антибиотици.


Друг проблем се появява, когато мляко, в което има остатъци от антибиотици се закваси с млечнокисели микроорганизми и антибиотика убива голяма част от тях - получава се рехава водниста маса или млякото изобщо не се заквасва, нарушава се зреенето на сиренето и то придобива жълтеникав цвят.


Една от многото причини за повишената устойчивост на патогенните микроорганизми срещу голям спектър от съвременните антибиотици е и системното поемане от човека на антибиотици с животинските продукти и в частност с млякото.

Затова контролът от страна на ветеринарните органи и лично от фермера върху задължителното спазване на карантинните срокове е много строг, особенно за биологичните производители.


5. Хигиена на доилните машини и съдове

Преди всяко доене се проверява изправността на доилния апарат, а след всяко доене се измива.

Доилните апарати и всички съдове, които са имали контакт с млякото се почистват и дезинфекцират в следния ред:

1)   Обилно измиване с четка и хладка вода (30-35оС) за отстраняване остатъците от млякото;

2)   Измиване с топъл (50-60оС) миещ разтвор (0,4% калцинирана сода или 0,15% натриева основа);

3)   Изплакване с хладка вода за отстраняване на миещото средство;

Като дезинфектант може да се използва още: ),3% натриев хипохлорид, 0.3-0.4% хлорамин, 0,7-1,2% белина.


При ръчно доене (напр. на овце) да се спазва същият ред на почистване за използваните кофи, гюмове и др.

Тази процедура е според изискванията на БДС 15144-80 за съдовете за охлаждане, съхраняване и транспортиране на млякото.

  

За повече информация и съвети се обръщайте към Доц. Д-р Димо Пенков от Катедра Животновъдство при Аграрен Университет Пловдив - тел 032/654342.