породи:
ПОРОДИ СВИНЕ(Suidae)
Свиневъдството е основен подотрасъл в животновъдството, даващ около 40% от общото производсво на месо в света.Ценните биологични качества на свинята-висока плодовитост, къса бременност,скорозрялост,млечност,месодайност,всеядност и добрите аклиматизационни способностти я правят предпочитан вид за отглеждане в целия свят.По религиозни причини свине не се отглеждат в Близкия изток,Африка и Азия,както и на тропика и Арктика.
Археологическите свидетелства от Средния изток сочат,че опитомяването се е осъществило преди около 9000г.има сведения за дори по-рано опитомяване в Китай.Смята се,че мнозинството от породите,които знаем сега са произлезли от евразийския див глиган(Sus scrofa).
Див глиган
Свиневъдство в България.

Според Димитров и Цонев до Освобождението свинете у нас са били примитивни,дребни,къснозрели и нископродуктивни.След Освобождението на отделни места у нас са били правени опити да се повиши скорозрелостта на местните свине,като се кърстосват с внесени от други страни породи.От Унгария,Румъния и Сърбия са били внесени най-напред свине от породата Мангалица,а по-късно и от породите Йоркшир и Беркшир.След1918-1928г.са внесени племенни животни от породата Германска бяла благородна,която става основна подобрителка на свиневъдсвото у нас.
За подобряване на свиневъдството и за породното разнообразие през годините са били внесени също:Украинска степна бяла,Миргородска,Беркшир,Мангалица,Корнвал,а по-късно Голяма бяла, Ландрас и др.
През 1952г.са създадени първите държавни племенни разсадници(ДПР),които през 1959г. прерастват в държавни племенни инспекции по животновъдство.
Породи свине
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Всички породи: