породи:
ПОРОДИ ОВЦЕ(Ovis aries)
Муфлон
Поради многообразната продуктивност(вълна,месо,мляко и кожи)овцете са търсени и предпочитани селскостопански животни.Различните породи овце,които се отглеждат по света,произхождат от диви представители,одомашнени преди новата ера.От проучванията се установява,че домашните овце произхождат от две групи диви овце-муфлони и аргали.

Муфлони.Представители на тази група се срещат и сега в Иран, в някои средноазиатски републики,в Монголия и др.
Аргали.Представители на тази група днес живеят в азиатските планини в района на Памир,Тяншан и други високопланински вериги в Азия.
Аргалите са най-едрите диви овце от съществуващите сега.Мъжките животни достигат 240кг.
Смята се, че овцете са одомашнени по време на първобитния строй.Най вероятните райони на одомашняването са Иран,Средна и Предна Азия и др.
Класификация на породите.

Морфологическа.В основата на тази класификация е формата,дължината и ширината на опашката.Според нея, всички съществуващи породи овце се делят на пет групи:късо тънкоопашати,дълго тънкоопашати,късо тлъстоопашати,дълго тлъстоопашати и курдючни.
Стопанска(производствена).Тя е разработена от М.Ф.Иванов. Според нея овцете се делят на:тънкорунни,полутънкорунни,шубни,породи за астрагани,породи за месо,полугрубовълнести и грубовълнести.

Тънкорунни породи.


Полутънкорунни породи.


Породи за месо.


Породи за мляко.


Породи за кожи.

Многоплодни породи.


Български местни.

Български тънкорунни.


ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Всички породи: