Условия за ползване
Съдържанието на тези страници е под защитата на действащото законодателство за авторските права. Всички материали са предназначени само за Ваша лична информация. Използването им извън този смисъл, особено за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и съгласието на Zooferma.com е забранено и ще бъде предследвано с цялата строгост на закона.

Сайтът Zooferma.com е достъпен за Вас напълно безплатно. Екипът на проекта полага максимални усилия да поддържа Zooferma.com на високо качествено ниво, но не е отговорен за резултатите от грешките и дефектите, които могат да съществуват в портала, както и за евентуалните загуби или пропуснати ползи в резултат на тези несъответствия. Вие не трябва да приемате предварително, че Zooferma.com е "чист" от грешки, нито пък че ще бъде винаги подходящ и отговарящ на конкретната Ви цел в момента на използването му.

Сайтът Zooferma.com предлага препратки към други интернет страници и документи, разположени из цялата Световна мрежа. Въпреки че включването на нови хипервръзки се контролира за основателност, Zooferma.com  не може да упражнява никакъв контрол върху самите интернет страници и външна информация. Поради това порталът не гарантира по никакъв начин, че тези интернет страници и информация са точни, актуални, съдържателни, изчерпателни и качествени, нито пък че средството за търсене на портала ще намери нужната Ви или предварително обявена информация на тези страници.

В съответствие с нашите планове за развитие на съдържанието на сайта за животновъдство Zooferma.com, ние предоставяме възможност на нашите потребители да ни изпращат селскостопанска информация, която да бъде публикувана в рубриките "Новини", "Нови породи", "Статии" и "Календар".

Въпреки че Zooferma.com проверява достоверността на получената информация преди да бъде публикувана в публичната част на интернет приложението, Zooferma.com не носи отговорност за достоверността й, както и за последващи евентуални негативни резултати за трети лица от нейното публикуване.

Изпратената на Zooferma.com информация се публикува в сайта единствено след преценка на редакторския екип на  Zooferma.com

За контакти, разрешения и допълнителна информация, моля, пишете на адрес: zooferma@mail.bg

[ Назад ]