породи:
линкове:
Плевенска черноглава овца(Pleven Blackhead sheep)
   Това е най-разпространената аборигенна порода.Създадена е в централната част на Северна България - в Плевенско, в резултат на народната селекция тя се смята за преходна форма между Цакел и Цигай. Смята се, че в нея има кръв от Източнофризийската.
   Черноглавите овце са най-едрите местни овце в нашата страна. Те са високи, с дълго и със сухи форми тяло. Главата е черна,  ушите са големи, хоризонтално поставени.Коремът и краката не са покрити с рунна вълна, а с черни покривни косми.
   Овцете майки тежат 50-60 кг, а кочовете - 80 - 100 кг. Вълната е смесена, полугруба. Вълнодобивът на овцете майки е 2,5 - 3,5кг , а на кочовете - 4 - 4,5 кг.
    Плевенската черноглава овца е най-млечната от местните овце у нас. За лактационен период 180 - 200 дни дава средно 150 - 160кг мляко . Максималната млечност е 472кг.
    Плодовитостта е 150 - 160%.

·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
Плевенска черноглава(Pleven Blackhead sheep)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Плевенска черноглава(Pleven Blackhead sheep)