породи:
линкове:
    Хибридът Шумен е признат от Държавната комисия по породообразуването в началото на 1990 г. и е създаден от колектив с ръководител ст.н.с.І ст. Яким Димов. За създаването му са използвани породите Голяма бяла и Ландрас с английски произход.В резултата на целенасочената развъдно-подобрителна работа с двете породи, хибридните свине майки притежават много добри репродуктивни качества. Средно от прасило се получават по 8,5-9,0 отбити прасета с висока жизненост.
Двупороден хибрид-Шумен
Финалният продукт се характеризира с високи угоителни и кланични качества и качества на месото. При добри условия на отглеждане и хранене се реализира  0,750-0,850 кг среден дневен прираст при 3,2-3,5 кг разход на фураж за 1 кг прираст. Съдържанието на месо с кости в трупа е в границите 72 - 75%, площта на мускулното око 36-37 кв.см, а дебелината на сланината средно от 3-те измеренияне не надвишава 26 мм. Разпространен е в цялата страна и ежегодно от него се произвеждат средно по 2,0-2,2 милиона угоени двупородни  хибриди.
      Двупородните хибриди Шумен се характеризират с лека глава, обикновено с права профилна линия. Шията е средно дълга и добре замускулена, гърбът е прав, широк и леко извит нагоре. Бутовете са добре развити и добре оформени. Краката са средно дълги, със здрави кости, а кожата е бяла и с розов оттенък.

Двупороден хибрид "Шумен"
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.