породи:
линкове:
Суфолк(Suffolk)
   Това е късовълнеста порода, създадена през 2-та половина на ХІХв. в Източна Англия графство Суфолк, чрез кръстосване на норфолски овце с кочове от породата Саутдаун.Овцете са скорозрели, отличават се с едро тяло, здрава конституция и здрава костна система, много добре замускулено тяло
  
  

Суфолк(Suffolk sheep)
Суфолк(Suffolk sheep)
Суфолк(Suffolk sheep)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
Имат гола черна глава и черни крака. Тялото е дълбоко и широко. Бутовете са изпълнени и закръглени - показател за добри месодайни качества. Краката са широко поставени, средно дълги до къси, поради което животните са приземни.Овцете майки тежат 60 - 70 кг, а кочовете - 90 - 110 кг. Вълната е гъста, със средна дължина 7 - 10 см и нежност 58-мо - 50-то качество.Средния вълнодобив  от овцете е 3,0 - 3,5, а от кочовете 5,0 - 6,0кг.Плодовитостта е 130-140%.На 4- месечна възраст агнетата могат да достигнат 40кг.
    Овце от тази порода се отглеждат в Великобритания,САЩ,Австрия и др.
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.