породи:
линкове:
Старозагорска овца(Stara Zagora sheep)
   Създадена е в района на Стара  Загора. Тя също е дело на народна селекция. Животните са едри и дълги. Имат изпъкнала, необрасла с вълна бяла глава и големи увиснали  уши.Шията е дълга,а гърбът ,поясницата и крупата са равни,но тесни и слабо замускулени. Краката и коремът също не са обрасли с рунна вълна.
   Старозагорската овца е от млечен тип, овцете майки тежат 45 - 50 кг, а кочовете - 70 - 80 кг.
   Вълнодобивът е съответно 2,5 - 3 и  4,5 - 5 кг. Вълната е бяла смесена.Руното е отворено с фитилест строеж.Млечността за лактационен период е 120 - 130кг,като при добри условия на хранене достига 170кг.Максималната млечност е 510,5кг.
  Плодовитостта е добра -120-125%

·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
Старозагорска(Stara Zagora sheep)
Старозагорска(Stara Zagora sheep)