породи:
линкове:
Съветска вълнодайна(Soviet yield of wool)

    Получена е чрез възпроизводително кръстосване на местните грубовълнести кози с ангорски пръчове.Призната е за порода в бившия СССР през 1962год.
    Средната жива маса на козите е 36-41кг.,а на пръчовете 65-85кг.
    Вълнодобивът на козите е 1,6-1,9кг.,а при пръчовете 2,8-3,8кг.Вълната е с нежност 56 -46 качество,дължината 16-20см. и рандеман 74-80%.
Млечносттта е ниска 100-120кг.
Съветска вълнодайна(Soviet yield of wool)
Съветска вълнодайна(Soviet yield of wool)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.