·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Шуменска черна кокошка(Shumen Black )
  Местна българска порода, обособена в селата по поречието на р. Камчия,кръстосвана по късно с Черна минорка. Предимствата на Черната шуменска кокошка пред останалите яйценосни породи са високата й издръжливост на неблагоприятни условия, малкият разход на фураж, ниската жива маса.
  Птиците са с черно оперение с матов цвят. Гребенът е голям, прост и листовиден. Главата е малка, а шията е къса, тялото е хармонично. Живата маса на петлите е 2-2,5 кг., а на носачките 1,4-1,8 кг. Носливостта е 120-150 яйца, с бяла черупка и средна маса 54-55 гр.
  Черната местна шуменска кокошка се среща в някои лични стопанства, а от 1977г. и в генетичния резерват на Хибридния център в Стара Загора.


Шуменска черна кокошка(Shumen Black hen)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Шуменска черна кокошка(Shumen Black hen)