·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Шаирски(Shire)
   Най-масивната порода в света. Възникнала през ХVІв.в Англия на основата на селекция на рицарски и местни коне. След 1880г. се развъжда в чисто състояние. Благодарение на съответна селекция и обилно хранене конете от тази порода постепенно били окрупнени. По-късно в шайра била влята кръв от фламандски и холандски коне. Тази порода тежковозни коне е застъпена в цяла Англия и отчасти в Ирландия.Характерни за породата са едрия ръст - жеребците 168-178 см, кобилите 163-173 см, обхват на гърдите 210-250 см и на свирката 28-30 см при жива маса 1200кг.
    Главата е груба, със средно дълга, силно замускулена шия, ниска холка, широки гърди, бъчвообразен гръден кош, замускулени крайници и плоски копита. Мускулатурата на тялото е обилна. Конете са силно обрасли по гривата, опашката и крайниците. Цветът варира между алест и кестеняв, а понякога и сив. Освен в Англия, породата е разпространена и в Европа и САЩ.
Шаирски кон(Shire)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
Шаирски кон(Shire)