·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Шагия(Shagya)
   Полукръвен арабски кон, създаден в Австро-Унгария през ХІХв. чрез кръстосване на чистокръвни арабски коне с породите Ландрас, Андалуски, Липицански и Английски чистокръвни коне, Трансилвански и Молдовски кобили. Създаден като кон за паради,той се отличава с хармоничността на чистокръвния арабски кон, но е с малко по-масивно телосложение.
   Внасян е и у нас и заедно с Арабския кон е участвал при създаването на Източнобългарския и Плевенския кон.
   За основоположник на породата се смята жребецът Шагия, внесен в Унгария 1836г.
   Изискванията към породата Шагия са следните: участието на чистокръвната арабска порода да не надвишава 65%, ръстът на жребците да е до 156 см, а на кобилите 152-154 см. Външния вид и развитието на телесните части да са типични като на арабските коне.Шагия е по-едър, с масивна костна система, пригоден за комбинирано използване(езда и впряг).

Шагия(Shagya horse)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Шагия(Shagya horse)