породи:
линкове:
Саанска коза(Saanen)
    Създадена е в Швейцария в райони с 1000 - 2000 м надморска височина и с богати пасища.
     Средната млечност за лактационния период 270 - 280 дни е 700 - 800 кг. При добри условия на хранене и на отглеждане козите дават и над 1000 кг мляко. Маслеността на млякото е 3,8 - 4,0%.Рекордната млечност за лактация e 2950кг. в САЩ.
    Саанските кози са едни от най-едрите. Средната маса


Саанска(Saanen)
Саанска(Saanen)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Саанска(Saanen)
на майките е 50 - 60 кг, на пърчовете  - 80 - 100кг. Плодовитостта е 180 - 250%.
    Животните са с добри телесни форми и със здрава костна система. Вимето е много добре развито, обикновенно с крушовидна форма и с големи цицки.Саанската коза е с добра аклиматизационна способност.Разпространена е широко в Европа,Америка,Африка и Азия,където се използва като основна порода подобрителка.