породи:
линкове:
Ромни-марш(Romney)
   Това е дълговълнеста порода. В нея се съчетават дългата, здрава и с лустров блясък вълна с добрите месодайни качества.Създадена е чрез кръстосване на местните овце в Югоизточна Англия с кочове от породата Лестър. Животните са хармонично развити и със здрава костна система.
   Овцете майки тежат 70-75кг , а кочовете - 100-110кг, а вълнодобивът е съответно 4-4,5 и 8-9кг. Дължината на вълната е 12 - 16см, нежността - 44-то - 56-то качество. Плодовитостта е 150%.
Ромни-марш(Romney sheep)
Ромни-марш(Romney sheep)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Ромни-марш(Romney wool)
У нас са внесени за пръв път кочове и овце през 1962г..Използват се за   промишлено кръстосване и експериментални цели.