·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Родайланд(Rhode Island )
   Създаден е в щата Родайланд(САЩ) чрез кръстосване на птици от породите Кохинхин, Малайски червени борци и Кафяв легхорн. Той е една от най-разпространените породи за производство на яйца с кафяв цвят на черупката. Породата непрекъснато се усъвършенствува, вследствие на което значително са подобрени продуктивните и качества.
  Тялото на птиците е дълбоко, широко и с правоъгълна форма. Гърбът е широк, дълъг и прав. Гребенът е прост(листовиден) и сравнително малък. Околоушките са червени. Оперението е плътно прилепнало към тялото и с бакъреночервен цвят. Краката са средно високи. Гръдната кост е права, дълга и добре замускулена. Живата маса на възрастните кокошки е 2,5 - 2,8, а на петлите - 3,0 - 4,0кг. Месото е висококачествено. Средната носливост е над 200 яйца, но са известни специализирани линии и хибриди с много висока носливост. Средната маса на яйцата е 55 - 63г. Ярките пронасят на възраст 170 - 180 дни. Птиците имат спокоен темперамент и добра приспособеност към полуинтензивни и интензивни условия на отглеждане. Породата е разпространена във всички страни на света.

Родайланд(Rhode Island hen)
Родайланд(Rhode Island hen)
Родайланд(Rhode Island hen)
Родайланд(Rhode Island hen)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.