породи:
линкове:
   Реплянската порода е разпространена в Северозападна България около Белоградчик и Монтана, в Светиниколската и Чипровската планини, в селата Репляна, Долни Лом, Върбово, Протопопинци, Стакевци и др.
Овцете майки са с правоъгълно тяло с височина при холката 58 см. и дължина на тялото над 65 см., със средно дълбоки и средно тесни гърди.
Мъжките животни са с добре развити рога, а женските предимно безроги, но се срещат и овце със зачатъци на рога. Главата е с права профилна линия, обрасла с вълна до линията на очите. Ушите са изправени и средно големи. Опашката е тънка и зарунена. Костната система е здрава, плътна, краката са с твърди копита.
Руното е бяло и предимно затворено. Срещат се и овце със смесена вълна. Вълнодайността на овцете майки е 3-4 кг., а на кочовете - 5.5 кг. Дължината на вълната е 9-15см. По незарунените части на тялото, главно около очите често се срещат цветни петна.
Живото тегло на овцете майки е 36 - 48 кг., а на кочовете от 70 до 85 кг. Плодовитостта е 120 - 130 %, адойната млечност 70 - 90 л.
Животните са много добре приспособени към теренните и екологични условия на планината.

Реплянска порода овце(Replianska ovca)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
Български породи домашни животни(Bulgarian breeds)
Реплянска порода овце(Replianska ovca)