породи:
линкове:
Червено степно(Red Steppe)
   Създадена е през ХІXв. в Украйна чрез сложно възпроизводително кръстосване на местните степни украински крави с червени датски, източнофризийски и други бици.То се отличава със сравнително висока млечност и се разпространило в цяла южна Украйна, Донбас, Северен Кавказ и дори в Западен Казахстан
   Средната жива маса на кравите е 420-460 кг, а на биците е 700-900 кг.Средната млечност е 3500кг, а в племенните стопанства-4000-4500кг с 3,6-3,8% масленост.Червеното степно говедо принадлежи към типа за мляко.Главата е лека и суха, със средно дълга шия, остра холка, дълъг гръб и поясница, средно дълбоки и широки гърди, обемист корем, добре развито виме.Като недостатък може да се отбележи саблевидната постановка на задните крайници.Цветът на косъма е светло-до тъмночервен.
Червено степно(Red Steppe)
Червено степно(Red Steppe)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.