породи:
линкове:
     Половата зрялост настъпва на 12-18-месечна възраст, а развъдната между 36- и 48-месечна възраст. Растежът и развитието си конете завършват между четвъртата и петата година и могат да се използват до 30 години.
Развъждане на коне
     Конете са полициклични животни. При незаплождане половият цикъл се повтаря 21-22 до 28 дни. Половият цикъл продължава 28 дни в зависимост от породната принадлежност на животните. При арабските коне е по-къс, а при дунавските по-дълъг. Лошо хранените и обездвижени кобили имат удължен полов цикъл. Разпасаността при арабските кобили продължава до 8-9 дни, докато при дунавските трае до 19 дни. Освен от породата распасаността на кобилите се влияе и от сезона - през март-април продължава 10-15 дни, докато през май-юни е 5-7 дена. При недостатъчно движение кобилите имат удължен полов цикъл. Обикновено половото влечение продължава 24-36 часа, но може да продължи и до 2-12 дни. Най-висок процент на заплодяемост се наблюдава 2-4 дни преди края на разпасаността, но при нераждали животни не може да се определи. Навременното установяване на разпасаността може да се осъществи чрез ръчно, табунно или свободно пробване. При разпасаността на кобилата влагалището хиперемира, става розово-червено и отделя непрозрачен, тъмен и лепкав секрет. Половият цикъл на всяко животно трябва да се следи от близо и осеменяването да се осъществи в най-благоприятния момент. Преживяемостта на сперматозоидите в половия апарат на женските животни е около 18 часа.
    Продължителността на бремеността при леките породи коне е 330-337, при тежките 335-345 дни. Първият еструс след раждането настъпва след 5 до 13 дни. Пробата на ожребените кобили се извършва през ден, а покриването се осъществява от втория-третия ден през ден, докато се прекрати разпасаността. 8-10 дни след настъпване на половия покой се извършва проба на кобилата до установяване на бремеността. Обикновено кобилата се покрива от 2-3 ден на разпасаността през ден до настъпване на следващата разпасаност.

Отглеждане на коне
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.