породи:
линкове:
   Половата зрелост при говедата настъпва при различна възраст в зависимост от породата, скорозрелостта и условията на хранене и отглеждане на младите животни.При нормално хранене при мъжките и женските телета настъпва на 7 - 9-месечна, а при оскъдно - на 10 - 12-месечна възраст.
Развъждане на говеда
При скорозрелите породи половата зрелост настъпва с 1 - 2 месеца по-рано.
  Поради това че половата зрелост настъпва по-рано и изпреварва стопанската зрелост(организмът още не е завършил растежа си), не трябва да се допуска заплождане на женските и използуване на мъжките животни за разплод. Ето защо се налага още в ранна възраст (на 5 - 6 месеца) да се отглеждат отделно женските от мъжките телета.
  Преждевременно заплодените юници изостават в развитието си, раждат дребни, недоразвити и с понижена жизнеспособност телета, дават ниска млечност и се бракуват.
  Късното заплождане на юниците също се отразява неблагоприятно върху нормалното протичане на половите процеси, вследствие на което се получават възпаления на половия апарат, затлъстяване и забавяне или нарушаване на нормалните функционални процеси на възпроизводството. Животните стават стерилни(безплодни).
  Оптималната възраст за заплождане на юниците от отглежданите у нас породи е 20 - 22 месеца при достигане на 65 - 70% от масата на възрастните крави.
Бичетата се използуват за разплод от 14- до 16-месечна възраст.
  Обикновено кравите се използуват за разплод до 10 - 12-годишна(8 - 10 отелвания), а биците - до 8 - 10-годишна възраст. Дълголетието е ценно качество при говедата, което трябва да се има предвид при отбора и подбора и особено при формирането на линиите и фамилиите.
  При интензивно използуване на говедата средната продължителност на използуване на кравите е 5 - 6 години (3 - 4 отелвания).
  Половия цикъл при кравите продължава около 21 дни.
  Разгонеността, обикновено продължава 24 - 36 часа и се проявява в различна степен (буйна, тиха и умерена). Първото разгонване след отелването се проявява на 21-ия или 28-ия ден, което в практиката обикновено се пропуска, т.е. кравите не се осеменяват, но при втората разгоненост се осеменяват. Ако кравите не се заплодят, осеменяват се на трето разгонване. Най-благоприятният момент за заплождане на кравата е 10 - 12 часа след настъпването на първите признаци на разгоненост, който съвпада с овулацията.
   Бременността на кравите и юниците продължава средна около 285 дни. Бременността се отделя чрез ректално изследване, биологични и химични методи, рентгеноскопични методи. В практиката кравите се изследват задължително за бременност 3 месеца след последното осеменяване.
  Обикнавено 2 месеца преди отелването кравите се пресушават, за да може да се подготвят за нормално отелване и за следващата лактация.
  При нормална бременност и при предно представяне на плода отелването протича за 1 - 2 часа без намеса на ветеринарния лекар.
   Първата грижа след отелването е да се почисти устата на новороденото теле от слузта, за да може да диша свеж въздух.
   Благоприятно влияе облизването на телето от кравата, което се практикува широко у нас.
   След отелването се отрязва пъпната връв на телето на 10 - 12 см от корема, превързва се с копринен конец и се намазва с йодна тинктура. След подсушаването телето се настанява в суха постеля, и 1 - 1,5 часа след раждането се захранва с майчина коластра с биберон или с хранилка.
   Добре е на кравата да се даде топло поило след отелването за утоляване на жаждата и. Поенето със студена вода причинява понякога простудни заболявания или пареза.
   Плацентата на кравата се отделя обикновено 3 - 4 часа след нормалното отелване, но при задържането и повече от 10 - 20 часа се налага да се извади от специалист.
   След отелването кравата е твърде изтощена, вимето и родилните пътища са податливи на инфекциозни заболявания, поради което е необходимо за нея да се полагат повече грижи и да се следи здравословното и състояние.

Отглеждане на говеда(крави)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.