породи:
линкове:
   Биволите са къснозрели животни и завършват растежа си на 6 - 7-годишна възраст. Половата зрелост при мъжките настъпва на 16 - 17-месечна, а при женските - на 18 - 20-месечна възраст.
Развъждане на биволи
  Стопанската зрелост обаче настъпва значително по-късно - на 30 - 32-месечна възраст. Малакините се заплождат на 2 - 2,5-годишна възраст при маса 360 - 380 кг. Средната продължителност на бременността е около 310 - 318 кг. Поради своята къснозрелост и дълголетие биволиците се използуват за разплод до 15 - 18-годишна възраст. На тази възраст биволските бици стават злонрави и по-нататъшното им използуване за разплод създава опасност за здравето и за живота на хората които ги отглеждат.
  Биволиците се разгонват на 19-ия - 23-ия ден след омалачването. Половия цикъл е както при кравите - 21 дни. Разгонеността продължава около 24 - 36 часа. През този период млечността намалява. Биволиците се заплождат чрез естествено или изкуствено осеменяване. При естественото осеменяване на един биволски бик се прикрепват 60 - 80 биволици, а при изкуственото - 500 - 800.
  При биволиците се забелязва известна тенденция към сезонност в омалачването. При промишлените методи на отглеждане има целогодишно омалачване.
  Средната маса на малачетата при раждането е 30 - 35 кг. След раждането те се захранват с коластра. Имат по-ниска интензивност на растеж от телетата. Средният денонощен прираст до 6-месечна възраст е 550 - 650 г. На 6-месечна възраст достигат 140 - 150 кг.
  Развъждането на биволиците у нас се ръководи от научен колектив в Базата за развитие и внедряване по биволовъдството в Шумен. Племенната работа се провежда от СЦЖ. Контролират се всички продуктивни качества на биволиците както при кравите - млечност, съдържание на млечна мазнина в млякото, жива маса, възпроизводитена способност, растеж и развитие на малачетата, доимост на вимето и др.

Отглеждане на биволи
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.