породи:
линкове:
Рамбуйе(Rambouillet)

   Мериносовите овце,внесени от Испания във Франция в края на XVІІІвек,послужили за създаване на нов тип мериносова овца с по-едро телосложение,с добра месодайност и вълнодайност,с по-малка нежност,но с по-голяма дължина на вълната.Те били създадени в стопанството на двореца Рамбуйе край Париж,откъдето получили и наименованието си.Голяма роля за създаването изиграли и настъпилите по това време във вълнотекстилната индустрия във Франция промени-внедряването на гребенните машини,за които се изисквала вълна с по-малка нежност,но с по-голяма дължина.
   Овцете от типа рамбуйе се отличавали с висока жива маса 80-90кг. за кочовете,с 3-4кожни гънки в областта на шията,с добра заруненост на тялото, с висока вълнодайност(4-5кг)и с дълга вълна(7-8см).Съвременните показатели достигат следните стойностти:тегло на овцете 70-90кг.,на кочовете 100-135кг, 4,5-7кг тегло на руното,с дължина 6-10см.
   Поради ценните си биологични и стопански качества френското рамбуйе широко е използвано за създаване на голям брой тънкорунни породи в много страни-в Германия-Немско рамбуйе,в Унгария-Камволмерино,в САЩ-Американско рамбуйе и др.
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
Рамбуйе(Rambouillet)
Рамбуйе(Rambouillet)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.