породи:
Пропедевтика
Нормална вътрешна телесна температура.
Вид на животното
t(С)
Телета
38,5-39,5
Говеда под 1 год.
38,0-39,5
Говеда над 1 год.
37,5-39,0
Кончета
до 39,0
Коне под 5год.
37,5-38,5
Коне над 5 год.
37,5-38,0
Магарета
37,5-38,5
Биволи
37,5-39,0
Агнета
39,0-40,5
Козлета
39,0-41,0
Овце
38,5-40,0
Кози
38,5-40,5
Вид на животното
t(C)
Прасенца
39,0-40,5
Свине
38,0-40,0
Кучета(дребни пор.)
до 39,3
Кучета
37,5-39,0
Котки
38,0-39,5
Зайци(питомни)
38,5-39,5
Камили
36,0-38,5
Кокошки
40,5-42,0
Пуйки
40,0-41,5
Гъски
40,0-41,0
Патици
41,0-43,0
Гълъби
40,0-43,0
Нормална пулсова честота при животните и птиците.
Вид на животното
Честота на пулса в 1min
Коне(възрастни)
26-52
Жребци
28-32
Кобили
30-52
Кончета на 1-2седм.
71-100-120
Кончета на 3-6мес.
60-70
Магарета и катъри
40-50
Говеда(възрастни)
28-80
Крави
32-80
Бици и волове
28-66
Телета от 1-12мес.
80-110-120
Вид на животното
Честота на пулса в 1min
Биволи
35-60
Овце и кози
70-90
Агнета и козлета
80-120
Камили
32-50
Свине
60-80
Кучета
60-120
Котки
110-130
Зайци(питомни)
120-140
Птици
150-400
Канарчета
до 1000
Вид на животното
Честота на дих. дв. в 1min
Говеда
12-25
Овце
15-50
Кози
15-50
Коне
8-16
Нормални дихателни движения при животните и птиците.
Вид на животното
Честота на дих. дв. в 1min
Свине
10-20
Кучета
15-25
Зайци
50-60
Кокошки
15-30
Вид на животното
Честота на рум. дв. в 1min
Говеда
7-12(ср.9)
Овце
6-16
Вид на животното
Честота на рум. дв. в 1min
Кози
7-14


Нормални руменови движения при преживните.
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИЙ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Архив