·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Плевенски кон(Pleven)
   Това е също универсална порода с ценни стопански и спортни качества. Създадена е чрез сложно възпроизводително кръстосване на местни подобрени, арабски, англо-арабски, полукръвни кобили,  покривани с арабски, полукръвни, англо-арабски и стрелецки жребци. Получените кобили на следващия етап са покривани с жребци от породата Гидран.
 

ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Плевенски кон(Pleven)
Породата спада към ездово-впрегнатия тип. Темпераментът на конете е жив, енергичен, понякога буен. Цветът на косъма е предимно алест. Конституцията е здрава, телосложението - хармонично, движенията са леки и коректни. В недалечното минало плевенските коне са използувзни предимно за работа в селското стопанство и за нуждите на армията. През последните десетилетия развъдната работа е била насочена към увеличаване на телесните размери и към подобряване на спортните качества. За тази цел наред с чистопородното развъждане успешно се прилага методът вливане на кръв от подходящи чистокръвни английски жребци.
  Средните телесни размери на жребците от заводското стадо са следните : височина при холката 163см, обхват на гърдите 195см и обхват на свирката 21,4см, а при кобилите - съответно 161, 188 и 20,5см.