породи:
линкове:
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       


Оценка на телесното състояние(ОТС) на овцете

   Овцете спадат към преживните животни. Налице са и някои особеностти, свързани със сезонното заплождане и агнене ( обикновенно през януари - февруари ), продължителния пасищен период и различното продуктивно направление - за мляко, за месо, за вълна или комбинирано използване. Овцете са едноплодни, но голяма част от тях могат да раждат по две и дори по три агнета. Възможно е да се интензифицира тяхното използване на породи с висока плодовитост. За постигане на добри резултати и при двете направления е необходимо правилно хранене, което може да се постигне при прилагане на научни познания.
     За регулиране на храненето голяма роля играе ОТС на овцете. Главният критерий е състоянието на поясната област при опипване. С палеца или показалеца се натиска върху бодлестите израстъци, непосредствено зад последното ребро(фиг.01 а), като се обръща внимание на остротата и покритието с мека тъкан. Определят се изпъкналостта и степента на покритие с тлъстини на напречните израстъци на поясните прешлени при натиск с палец(фиг.01 б), степента на замускуленост в областта на напречните израстъци, като се прави опит да се пъхнат пръстите под тях(фиг.01 в) и се определя дебелината на гръбния мускул и запълването с мека тъкан на ьгьла между бодлестите и напречните израстъци(фиг.01 г). Обръща се внимание и на  общия вид на животните ( закръглени или с тясно тяло ), отлагане на мазнини около корена на опашката и в областта на гърдите, изпъкналостта на костите, състоянието на вълната, движението на животните ( пъргави или лениви ) и др. показатели.

Хранене на овце
Фиг. 01.Критерии за оценка на телесното състояние при овце
Оценка 1, много слаби овце
    Бодлестите израстъци са изпъкнали и остри. Липсва подкожна тлъстина, а мускулатурата е малка. Напречните исрастъци се напипват лесно и се разграничават един от друг. Пръстите могат да се пъхат без силен натиск под напречните израстъци. Овцете са слаби, но здрави и подвижни. Вълната е без достатъчно серей и блясък. Често овцете са проскубани.


ОТС е в цифри от 1 (много слаби) до 5 (затлъстели)
Оценка 2, слаби овце
    Бодлестите израстъци са изпъкнали, но заоблени и се разграничават трудно един от друг.         Подкожните тлъстини са малко, мускулното покритие е средно дълбоко. Напречните израстъци     са изпъкнали, заоблени и се разграничават трудно. Пръстите се подпъхват под напречните     израстъци  при  значителен натиск.Овцете са жизнени и пъргави, а вълната е в добро състояние.


Оценка 3, средно охранени
  Заоблени и гладки бодлести израстъци, които се усещат като леко възвишение и трудно се разграничават, дори при натиск.  Добре развита и дълбока мускулатура, покрита с умерено количество тлъстини. Напречните израстъци са добре покрити с мека тъкан, закръглени, за да се почувства върхът на костния израстък е необходимо да се натиска със сила. Под напречните израстъци се усеща съпротивата на  добре развита мускулатура.Животните са закръглени, в отлично състояние.


Оценка 4, добре охранени
   Бодлестите израстъци едва се откриват при натиск, като твърда линия между покритата с           тлъстини обилна мускулатура. Под кожата се усеща значително количество, стегната мастна  тъкан. Налице е добре развита мускулатура, която изпълва ьгьла между бодлестите и     напречните израстъци. Дори при натиск не могат да се открият напречните израстъци. Под    линията на напречните израстъци се усеща дебела мускулатура и тлъстини.


Оценка 5, затлъстели овце
   Бодлестите израстъци не могат да се открият дори при силен натиск. На тяхното място се         напипва лека падина в средата на гърба. Обилна мускулатура, покрита с дебел слой тлъстини,    прави гърба равен и широк. Напречните израстъци на поясните прешлени се напипват като           добре заоблен широк ръб. Хълбокът е малък, с дебела мускулна и мастна основа. Животните са добре закръглени, с тромави и неохотни движения.
            


         През отделните периоди на продуктивния цикъл е желателно овцете да имат следната ОТС:
Заплождане
3,0-3,5
Полезно е прилагане на фъшинг* при ОТС под 3,5.
Бременност
3,0-4,0
При ОТС под 3,5 да се увеличи дажбата с 10-20%.
Агнене
3,5-4,0
Допуска с ОТС 3,0 при нископродуктивни овце.
Лактация от 0-60дни
3,5-2,0
Не се допуска намаление на ОТС с повече от 1 точка за 1 месец, за избягване заболяване от кетоза и получаването на "гладна вълна".
Лактация 
след 60дни
2,0-3,0
След 50-60-тия ден на лактациятаОТС трябва да се увеличава.
Млади животни за разплод и угояване
Растеж
2,2-2,6
ОТС не е желателно да бъде под 2,2 или над 2,6.
Заплождане
3,0-3,5
Прилага се флъшинг при ОТС под 3,5.
Преди клане
3,0-3,5
При желание на тлъсти животни се допуска по-висока ОТС.
Кочове разплодници(период)
Неслучен
2,5-3,0
При ОТС под 2,5 се усилва храненето.
Случен
3,0-3,5
Не се допуска затлъстяване, към което са склонни.
Период
ОТС
Забележки
*Усилено хранене на животните преди заплождане с оглед предизвикване на пълноценна овулация,подобряване на заплодяемостта и увеличаване броя на приплодите при овцете,козите и свинете.
Reference:

Тодоров,Ат.Илчев,В.Георгиева,Д.Гиргинов,Д.Джувинов,Д.Пенков,З.Шиндарова.Хранене           на животните.София 2004г.