породи:
линкове:
Северокавказка овца(North Caucasus)
   Създадена е в бившия СССР в Ставрополския край. Чрез кръстосване на ставрополски овце майки с кочове от породата Ромни - марш и Линколн, е създадена високопродуктивната полутънкорунна порода за месо и вълна.Овцете са едри, с дълбоки гърди и широки гърди, бутовете са широки, добре замускулени, главата е относително къса и широка.Тялото е добре обрасло с рунна с щапелно-фитилест строеж еднородна полутънка вълна,като при голяма част от овцете вълната е с линколнски блясък.
   Овцете майки тежат 55 - 65кг, а кочовете - 105 - 115(достигат до150)кг. Вълнодобивът на овцете майки е 5,5- 6,3кг, а на кочовете 9,0 - 13,0(макс до 16)кг, с нежност на вълната 58-то - 50-то и с дължина 11 - 14(до 18)см. Плодовитостта е 130 - 140%.

Северокавказка(North Caucasus sheep)
Северокавказка(North Caucasus sheep)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.