породи:
линкове:
Новосъздадена за мляко(Newly created for milk)
   Във връзка с въвеждане на нови технологий и по специално на машинно доене, у нас се създава млечен тип овце.Предвижда се млечното животновъдство да се съсредоточи главно около големите консуматорски центрове и курортни селища.
   Като основни местни породи при създаването на новия млечен тип овце се използват плевенската черноглава и старазагорската овца,като се кръстосват с източнофризийски кочове.Напоследък като порода подобрителка се използва и породата Аваси.До момента резултатите са положителни.
   Живата маса на овцете е 58-63кг.,а средната млечност за лактация е 180-200кг.


                                
Новосъздадена за мляко(Newly created for milk)
Новосъздадена за мляко(Newly created for milk)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
Снимка:Земеделски институт-гр.Шумен
Снимка:Земеделски институт-гр.Шумен
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.