породи:
линкове:
Новосъздадена тип цигай(New Cigai)
   Развъдния район обхваща Рило-родопския масив,Сакар и Странджа планина.При създаването на породата са използвани местни планински овце,които са кръстосвани с кочове от породата Цигай до получаване на желания тип.В началния етап на кръстосването са използвани тънкорунни кочове.
   Средната жива маса на овцете е 45-48кг.,а на кочовете 80-85кг.Вълнодобивът е съответно 2,8-3,2кг.с нежнаст на вълната 50-то 48-мо качество.Млечността е 80кг.,а плодовитостта 103-110%.


                              
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
Снимки :

Ние търсим в момента снимки или слайдове на тази порода:Допълнителна информация.