породи:
линкове:
Меринофлайш(Merinoflaish)
   Тази порода е разпространена в Германия. Произхожда от френската Меринопрекос, създадена чрез кръстостване на овце от типа рамбуйе с кочове от английските месодайни породи. Тази порода е с комбинирано направление - има мериносова вълна, добра месодайност и добра плодовитост.В Германия са оформени два типа - месодаен и вълнодайно - месодаен.
   Екстериорно овцете са много добре оформени, едри, със закръглено хармонично тяло, с дълбоки и широки гърди и нямат кожни гънки по тялото.
   Овцете майки тежат над 65кг, а кочовете - 110 - 120кг.
   Основното качество на вълната е 60-то, а дължината - 7 - 7,5см. Овцете Меринофлайш се отличават с висока плодовитост - 140 - 160%

Меринофлайш(Merinoflaish)
Меринофлайш(Merinoflaish)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Меринофлайш(Merinoflaish)
месодаен и вълнодайно - месодаен.
   Екстериорно овцете са много добре оформени, едри, със закръглено хармонично тяло, с дълбоки и широки гърди и нямат кожни гънки по тялото.
   Овцете майки тежат над 65кг, а кочовете - 110 - 120кг.
   Основното качество на вълната е 60-то, а дължината - 7 - 7,5см. Овцете Меринофлайш се отличават с висока плодовитост - 140 - 160%.