·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Маришка(Marishka)
   Разпространена е по поречието на р.Марица, в бившите Пазарджишки, Пловдивски и Хасковски окръзи.
   Тя е типична полска дългоопашата овца (опашката на овцете достига почти до земята - 4,7 см.). Според производствената класификация тя се отнася към овцете за мляко, вълна и месо.
   Животните са едри, висококраки, с удължено тяло, с тесни и недостатъчно дълбоки гърди. Ушите са средно големи и полуувиснали. Срещат се животни с пигментирани петна по лицето, предимно покрай очите. В зависимост от това се различават два вида маришки овце - бели и вакли(наричани от стопаните очиларки)
   Живото тегло на овцете е 45-50кг, а на кочовете - 70-75кг.
   Годишният вълнодобив на овцете-майки е 2,4-2,8 кг, а на кочовете - 3,5-4 кг.
   Най-ценното качество на маришките овце е високата млечност. За лактационен период 181 дни средната млечност 112 кг,а при отделни овце- 284кг при максимална дневна млечност 3-4кг. Плодовитостта на породата е средно 115-130%.
   Развъдно подобрителна работа с маришките овце се ръководи от създаденото през 1990г.Дружество за отглеждане и развъждане на маришките овце(ДОРМО-гр.Пловдив)

ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.

                       
Маришка овца(Marishka sheep)
Маришка овца(Marishka sheep)