породи:
линкове:
  Породата е създадена в Централна Италия чрез кръстосване на местни говеда с бици от породата Кианина. Племенна книга на породата е създадена през 1930 г. По тип животните приличат на Кианина, но имат по-тежки и удължени форми на тялото. Главата им е по-малка, крайниците са къси, тялото е по-дълго и по-добре замускулено.
      Живата маса на кравите е 650 - 700 кг, на биците 1100 - 1200 кг, а на телетата при раждане - 38-42 кг. Младите животни имат висока растежна способност. Месото е


Маркиджана(Marchigiana cattle)
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Маркиджана(Marchigiana cattle)
Маркиджана(Marchigiana cattle)
крехко, сочно, добре мраморирано. Кланичният рандеман е 62 - 65%.
      Разпространението на говедата от породата е ограничено в някои европейски страни предимно за промишлено кръстосване.