породи:
линкове:
   Срещат се в цялата страна,но се развъждат главно в полупланинските и планински райони.Отличават се с голяма издръжливост на суровите условия на средата. В по-голямата си част, те са примитивни и не са специализирани в своята продуктивност.Отглеждат се главно за мляко и месо.Наблюдават се местни отродия(дългокосместа карловска коза).
Средната жива маса на козите-майки е 48,0кг.,а на пръчовете 85,5кг.В зависимост от условията на хранене и отглеждане млечността на местните кози варира в широки граници-182 до 793л. с масленост от 2,86% до 5,16%.Средната млечност за 230-250дневна лактация е 250-400л. с 4,5% масленост.

Местна дългокосместа коза(Local goat)
Български породи домашни животни(Bulgarian breeds)
Местни кози(Local goats)
Местна дългокосместа коза(Local goat)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.