породи:
линкове:
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Селекция и репродукция
Леките отелвания - важен икономически показател

  Показателят леки отелвания е изключително важен за селекцията на бици, които се използват за заплождане на юници.Той отразява очакваните отелвания отразени в проценти.За популацията от породата Холщайн в САЩ този показател е средно 8% и 5% за популацията от Кафявата порода.През 2002 година е въведен и нов показател-,,леки отелвания при дъщерите", съкращаван като DCE.Той отразява процента на очакваните случаи на трудни отелвания при дъщерите.

  Защо се води селекция и се прави преценка по този показател?Американски специалисти са установили, че при всяка крава с трудно отелване фермерите губят за лечението и възстановяването й.Губят и от по-малко получени литри мляко.От една страна, без акушерска помощ при едно трудно отелване съществува риск за възникване на усложнения при новороденото.Могат да се удвоят ендометритите и млечната треска при кравите.Но, не бива да се забравя, че всеки път, когато фермерът прибягва до помощ, тя ще струва пари!В САЩ, например всяка крава с трудно отелване струва на фермера с около 350 долара повече.Поради тази причина фермерите трябва да намалят броя на кравите с трудни отелвания в стадата си, така, че рядко да прибягват до акушерска помощ.В действителност случаи на трудни отелвания нормално ще има, но те ще бъдат малко и загубите ще бъдат незначителни - средно около 54 до 108 литра от такава лактация.

Трудните отелвания се явяват обикновено, когато теглото на телето е по-голямо с 6-7% над нормалното тегло, спрямо теглото на кравата. Всяко увеличение на теглото на новороденото над 3кг. увеличава броя на трудните отелвания с 5%. При породата Холщайн процентите варират над нормата от 5 до 15%. За породата Джерсей не са наблюдавани проблеми или се наблюдават твърде рядко, поради което не се публикуват данни за лекотата на отелване при нея.
       Обикновено размерът на таза при млечните крави има отношение към честотата на трудните отелвания само в някои случаи. Тежки отелвания възникват основно при първо теле, по-рядко при второ и трето. Това налага при юниците да се използват разплодници с ниски стойности на показателя СЕ. Нужната информация за такива бици фермерите могат да открият в специализираните каталози на фирмите, които продават семенна течност. Тестираните бици по показателя леки отелвания са обозначени в каталозите със знака       , с който се маркират биците даващи максимум до 7% трудни отелвания.

       Опитът в американското млечно говедовъдство сочи, че там фермерите много рядко прибягват до помощ при отелване, защото избират бици за заплождане в стадото си със стойност на показателя леки отелвания под 9%.

открият в специализираните каталози на фирмите, които продават семенна течност. Тестираните бици по показателя леки отелвания са обозначени в каталозите със знака        , с който се маркират биците даващи максимум до 7% трудни отелвания.

       Опитът в американското млечно говедовъдство сочи, че там фермерите много рядко прибягват до помощ при отелване, защото избират бици за заплождане в стадото си със стойност на показателя леки отелвания под 9%.

Сноусторм-леки отелвания:95%