породи:
линкове:
   Породата е създадена във Франция и носи името на възвишенията Лакон, в областта Тарн, където се развъжда и в момента.
   Лакон е с две направления за месо и мляко. От направлението за мляко във Франция се отглеждат 800,000 овце, като  за повече от 10 години, програмите са били насочени към подобряване качеството на продуктите, съобразно нуждите на промишлеността. Полученият генетичен напредък е резултат от употребата на
съвременни инструменти за селекция, като контрол на продуктивността,  центрове за изкуствено осеменяване, селекционни центрове и изчисляване на развъдната стойност на мъжките животни.
    Други активи на порода са: приспособеност към машинно доене и производството на качествени агнета с висок потенциал за растеж, са два допълнителни актива за                   лакон.Плодовитост от 100 овце: 190 - 200 агнета.
Лакон (Lacaune dairy)
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Лакон (Lacaune dairy)
Среден дневен прираст на агнетата за първите 30 дни - 260g/ден.Средна млечност: 270 литра мляко(до 800л) след отбиване на агнетата на 25дневна възраст.Средна дължина на лактацията: 165 дни,съдържание на протеин : 5. 26 g / l,мазнини : 7. 08 g / l
   Поради изключително добрите се качества лакон са разпространени  в много страни, като Испания, Португалия, Италия, Швейцария, Австрия, Унгария, Бразилия,Тунис,САЩ и т.н., което демонстрира добрата им приспособяемост в една разнообразне на климатични условия среда.
                                 
Лакон (Lacaune dairy)