породи:
линкове:
Карнобатска тънкорунна овца(Karnobat Finewool sheep)
   Създадена е в равнинната част на Бургаско и Ямболско,чрез кръстосване на местните овце с тънкорунни кочове най-напред ограничено от породата Меринофлайш, а след това от Ставрополска.Призната за порода през 1985г.
    Масата на контролираните овце е 55 - 60кг, вълнодобивът - 5,5 - 6,5кг, дължината - 8,5см и нежност 60-то и 64-то качество, а средната млечност за лактационен период е около 100кг.През последните години в нея е впръскана кръв от Австралийски меринос,поради което вълната е много висококачествена.Рандеманът е 42-45%.
Карнобатска тънкорунна овца(Karnobat Finewool sheep)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.