породи:
линкове:
Ил дьо франс(Ile-de-France)
   Родината на тази порода е Франция. Създадена е чрез кръстостването на Лестър, Ромни-марш и Мерино.
  Животните имат добри месодайни качества. Възрастните кочове тежат 110 - 150 кг, а овцете майки - 70 - 90 кг.Агнетата на 3-месечна възраст достигат жива маса 30кг. Тялото е широко и дълбоко. Гърбът и  бутовете са добре замускулени. Краката са здрави и широко поставени.
   Дължината на вълната е 7 - 8 см, а нежността - 60-то - 58-мо качество. Вълнодобивът на овцете майки е 4 кг, а на кочовете - 6 - 7 кг.Плодовитостта варира от 130 до 160 агнета от 100 оагнени овце майки в зависимост от сезона.
   У нас напоследък също са внесени известен брой животни,които се използват за промишлено кръстосване.Производител на разплоден мъжки и женски материал от породата Ил дьо Франс е Институтът по говедовъдство и овцевъдство в Стара Загора.
Ил дьо франс(Ile-de-France)
Ил дьо франс(Ile-de-France)
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.