породи:
линкове:
     Хибридът Шумен 2 е създаден от колектив от научни сътрудници и специалисти през 1992г.и се отличава с висока продуктивност и пригодност за отглеждане при традиционни условия.
     Схемата на създаване на хибридите Шумен 2 включва породите Голяма бяла и Ландрас с английски произход и Дюрок. Участието на Дюрока в майчиния компонент дава възможност да се получи хибридна родителска форма със здрава конституция и особено стабилни крайници.Включването на Голямата
бяла като финална бащина порода позволява производството на стандартизирани хибриди за угояване с много добри угоителни и кланични качества. Основната цел на колектива е да предложи на фермерите тип хибридно прасе, пригодно за отглеждане не само в условията на интензивните технологии, но и във ферми с традиционни начини на отглеждане - полуоткрити помещения, твърди и неравни подове, отглеждане в големи групи и др.
     Хибридните свине се характеризират с дълго, масивно и крушообразно тяло с прав до леко изпъкнал гръб. Главата е средно голяма, с прав профил, а краката са добре поставени и прави. Бутовете са добре запълнени. Кожата е бяла, като се допускат петна. Хибридите Шумен 2 достигат 115 кг средно на 200-дневна възраст при среден дневен прираст 0,730 кг и 3,180 кг разход на фураж за 1 кг прираст, месото в основните части е 73%, същинският бут 75%, а площта на мускулното око 37,2 кв.см.
     В едно прасило се получават средно 9,5 живородени, от които 9 отбити, отличаващи се с висока жизненост и нисък процент на отпадане при подрастващите и при угояването.                                       
Хибриид "Шумен  2"
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Хибриид