породи:
линкове:
   От гъските също се създават хибриди. Използват се както междупородни, така и междулинейни съчетания. В получаването на хибриди успешно се работи във Франция, Германия, Дания, Израел, Унгария и др. страни. По-известни са следните: Гьодьолски хибрид (Унгария) - получава се около 700 гр. черен дроб, а носливостта на изходните носачки е 40-45 яйца.; Хунгавис комби (Унгария) - отглежда се за месо, черен дроб, пух и перушина, черният дроб е 500-550 гр. Угоява се интензивно и за бройлери. Изходните родители имат висока
се получават 77 яйца годишно и повече пух; Френски хибрид за черен дроб -черният дроб е около 700-1300 гр.  Бела 1 (България) - получена от Бенковска бяла и Ланденска, живата маса на 105 дни е 5350 гр, средната маса на черния дроб 635 гр.
Хибриди гъски(Hybrid Geese)
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
Хибриди гъски(Hybrid Geese)-датски хибрид
Хибриди гъски(Hybrid Geese)
размножителна способност; Немски двулинеен хибрид за месо - на  9 седмици гъсетата достигат 5 кг. при разход на фураж 3,3 кг. за единица прираст, а на 16 седмици, съответно - 6,3 кг. тегло, при разход на фураж5,3 кг.; Датски хибрид за месо - на 14 седмици хибридите достигат 7,2 кг. жива маса, а от една носачка
                                 
На снимките: Датски хибриди за месо от-  Bülow's Hatchery center(Denmark)