породи:
линкове:
   Това е трипороден хибрид създаден от колектив от научни сътрудници с ръководител ст. н. с. І ст. Бенко Бенков и утвърден през 1990г. Използвани са породите Голяма бяла от шведски произход, специализирана бащина линия СН и Хемпшир. Първите две породи се използват за производство на хибридни родители, които се заплождат от
Български породи домашни животни(Bulgarian breeds)
Хибрид "Плевен 1"(Hybrid Pleven 1)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
нерези Хемпшир (25% ШГБ; 25%Ch; 50% Х ). От прасило се получават 10,5-10,6 живородени прасета, характеризиращи се с висока жизненост, отлични адаптациони способности, висока угоителна и месодайна способност. Годишно се угояват над 200 000 животни от този хибрид. Получените хибриди имат малка глава с права профилна линия и слабо развити ганаши. Ушите са малки и прави. Гърбът е прав, широк и добре замускулен. Задните бутове са големи, пълни и добре оформени. Крайниците са добре поставени, с тънки и здрави кости. Цветът на тялото при повечето животни е бял, но често се срещат и животни с черни петна, който при щавене изчезват. Прасетата за угояване имат следните параметри: възраст за достигане на 115кг. жива маса – под 225дни; среден дневен прираст 710гр., разход на фураж за един килограм прираст 3,331кг.; месо в бута 75,4%; повърхност на мусколното око 40,2см2 ; месо с кости в трупа 70,2%.
Хибрид