породи:
линкове:
  Породата е създадена във Финландия чрез селекция по плодовитост и скорозрелост на местните късоопашати овце. Животните се отличават с компактно телосложение, с незарунена глава, крака и опашка.
      Живата маса на овцете-майки варира от 40 до 55-70 кг, а при кочовете от 68 до 90 кг. Месодайните качества са задоволителни.
      Средният вълнодобив е 2-2,5 кг при овцете и 3-4 кг при кочовете.Вълната е дълга (13-18 см) и рядка, поради което се практикува двукратна стрижба (през пролетта

и есента). Рандеманът на вълната е висок (70%), а нежността и е в границите на 48-мо-58-мо качество.        
   Плодовитостта на овцете е висока - 250%. Животните са скорозрели, поради което за разплод се използват още на 7-8-месечна възраст. Освен това те се отличават с полиестралност, което позволява да се заплождат почти през цялата година. При тях е възможно и двукратно агнене за една година.
   У нас за пръв път през 1972 г. са внесени живорни от тази порода, които се използват за проучване и промишлено кръстосване. [ още ]
                                                        
Финландски ландрас(Finnish Landrace-Finnsheep)
Какво ново?
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.


                       
Финландски ландрас(Finnish Landrace-Finnsheep)
Финландски ландрас(Finnish Landrace-Finnsheep)