·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Германска благородна(Edelschwein )
   Създадена е чрез поглъщателно кръстосване на местната дългоуха свиня с голямата бяла и отчасти със средната бяла английска свиня. Призната е за порода през 1904 г. Свинете са от типа за месо и мас. Главата е средно голяма, със слабо вдадена профилна линия. Учите са средно големи и изправени. Шията е средно дълга. Гърдите са широки и дълбоки. Гърбът е прав и широк. Крупата е широка. Бутовете са с добре развита мускулатура и се спускат до скакателните стави. Краката са здрави и сухи. Кожата е бяла със слабо розов оттенък.
   Живата маса на нерезите е 250-300 кг, а свинете майки 200-250 кг. Плодовитостта е добра - 10-20 прасета в прасило. Животните са скорозрели, добре оползотворяват храната и са пригодени за пасищно отглеждане. Напоследък нейната численост намалява.
   Германската благородна свиня е главната подобрителка на свиневъдството у нас. След Първата световна война в нашата страна са внесени голям брой свине от тази порода. Кръстосването на местните свине у нас  ставало почти само с нерези от нея. Под нейното влияние е създадена българската бяла свиня.

Германска благородна(Edelschwein )
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
Германска благородна(Edelschwein )